ANGRY BIRDS (37)
BIURKA Z REGULACJĄ (4)
KOT PUSHEEN, PUSHEEN CAT (15)
MINIONKI, MINIONS (6)
MONSTER HIGH (9)
PIASEK KINETYCZNY
SPRYTNA PLASTELINA, MYŚLĄCA MASA
SMART KID BELT (1)
PLANES - SAMOLOTY (6)
IZABELA & FRIENDS (4)
MANCHESTER UNITED (4)
CARS (3)
KUBUŚ (15)
SPIDERMAN (17)
DAKAR (1)
MASKOTKI - GUND (13)
HELLO KITTY (15)
MYSZKA MINNIE (3)
WYPRZEDAŻE - OKAZJE (105)
Kot PUSHEEN 45x25cm JEDNOROŻEC świeci i gra NOWOŚĆ
Kot PUSHEEN 45x25cm JEDNOROŻEC świeci i gra NOWOŚĆ
119,99zł
szukany produkt
Wyszukiwanie zaawansowane
  Wysyłka i zwroty
  Bezpieczeństwo
  Korzystanie z serwisu
  Kontakt
Regulamin

Regulamin e-sklepu GANDALF


Najważniejsze informacje dla Konsumentów obowiązujące od 25 grudnia 2014

 

Poniższe informacje załączone zostały zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; Dz. U. z 2014 r., poz. 827.

 

 

Sklep internetowy na stronie www.gandalf-ab.pl prowadzony jest przez Firmę:

GANDALF  ANDRZEJ BACZYŃSKI, 01-355 WARSZAWA, UL. CZUMY 12/11, NIP: 527-172-69-93 zarejestrowana została przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 378735,

 

Miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oraz miejsce odbiorów osobistych i przyjmowania zwrotów i reklamacji:

 

GANDALF ANDRZEJ BACZYŃSKI

UL.PRZEJAZD 1

05-082 STARE BABICE

telefon: 22/796-13-13

mobile: 692-391-276, 502-608-222

fax: 22/722-02-92

emai: info@gandalf-ab.pl

oraz: gandalf-ab@wp.pl

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 16.30.

 

 

SŁOWNICZEK

 

Sprzedawca – Firma GANDALF  ANDRZEJ BACZYŃSKI, 01-355 WARSZAWA, UL. CZUMY 12/11, NIP: 527-172-69-93 zarejestrowana została przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 378735, posługującą się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej info@gandalf-ab.pl oraz numerem telefonu 22/796-13-13

 

Sklep GANDALF – prowadzony na stronie www.gandalf-ab.pl, przez Firmę Gandalf Andrzej Baczyński sklep internetowy

 

Kupujący, Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego Gandalf – kraina prezentów w tym w szczególności dokonująca zakupów. 

 

Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

 

 

Formy płatności stosowane w naszym sklepie

 

1. Płatność przy odbiorze - Kupujący płaci kurierowi odbierając zamówiony towar;
2. Płatność zwykłym przelewem bankowym na rachunek Firmy, BZW BK
98 1090 1056 0000 0000 0609 4731

3. Gotówka – przy odbiorze osobistym

 

 

Formy dostawy

 

1. Sprzedawca dostarcza zamówione produkty bez wad w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
2. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia pozycję "Kurier" dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, przy czym orientacyjny termin dostawy wynosić będzie w tym przypadku 2 (dwa) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia (na terenie Polski).

 

 

Koszty dostawy

 

Koszty dostawy wynosi 11zł - przesyłka kurierska, oraz 13zł przesyłka kurierska za pobraniem. Przesyłkę klient płaci jednorazowo (11zł lub 13zł) bez względu na ilość zamówionych produktów.

 

1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Kupującego ceną sprzedaży poszczególnych towarów jest cena podana w sklepie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.
2. W przypadkach opisanych w pkt. 2 w podtytule : Formy dostawy - opłaty należne za dostarczenie zamówionych towarów ponoszą:
a. w przypadku wybrania opcji "Kurier" - Kupujący w wysokości (zgodnie z cennikiem podanym w ofercie) za pośrednictwem Sprzedawcy na rzecz podmiotu świadczącego usługi kurierskie, a w przypadku jeżeli wartość zamówienia wynosi powyżej 200 zł brutto - Sprzedawca;

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie internetowym Sklepie „GANDALF na stronie www.gandalf-ab.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 2 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

2. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania.
3. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części.

 

Aby odstąpić od umowy zawartej Z firmą Gandalf Andrzej Baczyński, należy złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie woli, wysyłając je na adres e-mail: info@gandalf-ab.pl, lub na adres pocztowy: GANDALF ANDRZEJ BACZYŃSKI, UL.PRZEJAZD 1, 05-082 STARE BABICE.

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, zamieszczonego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres GANDALF ANDRZEJ BACZYŃSKI, UL.PRZEJAZD 1, 05-082 STARE BABICE.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

 

[adres sprzedającego]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery]. Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów[data].

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków

 

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w pkt. 3.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze przedmiot od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca zwraca Kupującemu wartość produktu + najniższy koszt dostawy tego towaru lub towarów.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.


9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów:
a) świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
e) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Warunki reklamacji

1. Sprzedawca odpowiedzialny jest wobec Klienta, jeżeli dostarczony produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2  lat od daty wydania produktu przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca  ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania w ciągu 14 dni kalendarzowych od złożenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu tego produktu do Sprzedawcy i opisem reklamacji. Uprzejmie prosimy o odesłanie produktu za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym ekonomicznym lub paczką ekonomiczną

Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail: info@gandalf-ab.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

·       imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

·       datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

·       przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

·       wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

·       oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za towar.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


4. Reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji należy odesłać na adres GANDALF ANDRZEJ BACZYŃSKI, UL.PRZEJAZD 1, 05-082 STARE BABICE


5. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.
7. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Firmy Gandalf Andrzej Baczyński z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

 

 

Realizacja zamówień

 

Informacje o realizacji zamówienia przesyłane są automatycznie na każdym etapie (przyjęcie zamówienia, otrzymanie wpłaty, wysyłka towaru) na podany przez Kupującego adres email. Kupujący samodzielnie może sprawdzić w jakiej fazie realizacji jest zamówienie.

W razie pytań zapraszamy Państwa do kontaktowania się drogą elektroniczną lub pod któryś z podanych numerów telefonu

Dalej
... jest pusty
Adres e-mail:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
01.Kot PUSHEEN 22x32cm jednorożec ORYGINAŁ GUND
02.8209201 ANGRY BIRDS plecak do zerówki i pierwszej klasy
03.Kot PUSHEEN z donutem maskotka 25cm GUND 118lat with donut
04.75883-ASET101AB ANGRY BIRDS piórnik z wyposażeniem NAKLEJKI GRATIS
05.Kot PUSHEEN SYRENKA 31x19 ORYGINAŁ Gund NEW!
06.7599500 ANGRY BIRDS torba na ramię listonoszka duża
07.7647100-3 ANGRY BIRDS gumka do ścierania - 3szt w zestawie
08.KREDKI 4245312
09.201179 Spiderman piórnik 2 komory Hiszpania Wyprzedaż!
10.7637103 ANGRY BIRDS - gumki do ścierania 3szt
Obecnie nie ma recenzji o produktach
Strona główna Nowości Regulamin Aktualny stan koszyka Pomoc Kontakt Moje konto